CONFIDENTIALITATE

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice S.C. AUROCHS SMART RECRUIT S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este: resurse umane, gestiune economico-financiara si administrativa, selectie si plasare fortei de munca, reclama, marketing si publicitate, educatie si cultura, protectie si asistenta sociala, emitere autorizatii / licenta, statistica.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele. Refuzul dumneavoastra determina insa neinregistrarea datelor si, in consecinta, imposibilitatea derularii activitatilor pentru scopurile mai sus indicate.

Informatiile intregistrare sunt destinate utilizarii de catre S.C. AUROCHS SMART RECRUIT S.R.L. (in calitate de operator) si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: angajatii operatorului, angajatorului / potentialului angajator al persoanei vizate, parteneri contractuali ai operatorului, altor companii din acelasi grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@smartrecruit.ro.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.


Observatie:

* orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;

* orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

ASIGURAREA SECURITATII PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

I. Categorii de persoane

Societatea comerciala AUROCHS SMART RECRUIT S.R.L., denumita in continuare SMART RECRUIT, prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane fizice in scopul prevazut la sectiunea II.
a. Clienti si potentiali clienti, consumatori / potentiali consumatori, abonati, angajati, membrii familiei persoanei vizate sau alte persoane recomandate de catre membrii categoriilor enumerate.
b. Entitati de selectie si plasare forta de munca.
c. Orice persoana fizica sau juridica care are raporturi de natura comerciala sau contractuala cu SMART RECRUIT.

II. Scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SMART RECRUIT are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale care ii sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la sectiunea I.
Scopul colectarii datelor este:
a. Pentru persoanele prevazute la sectiunea I litera a: prestari de servicii ale SMART RECRUIT si partenerilor sai pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv selectie si plasare forta de munca. De asemenea, informatiile colectate de SMART RECRUIT pot fi folosite pentru prestari servicii de resurse umane, gestiune economico – financiara si administrativa, educatie, emitere autorizatii / licente si in scopuri de reclama, marketing si publicitate sau statistica.
b. Pentru persoanele fizice sau juridice prevazute la sectiunea I litera b in vederea participarii la licitatii privind realizarea obiectului principal de activitate.
c. Pentru persoanele fizice prevazute la sectiunea I litera c: evidenta financiar – contabila a SMART RECRUIT.

III. Motivatia colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personala.

a. Scopul major pentru care SMART RECRUIT se afla in situatia de a colecta date cu caracter personal tine de prelucrari ale informatiilor pe baza carora se presteaza servicii de selectie si plasare forta de munca, resurse umane, gestiune economico – financiara si administrativa, educatie si emitere autorizatii / licente. Refuzul de a furniza aceste date determina neinregistrarea datelor si, in consecinta, imposibilitatea derularii activitatilor pentru scopurile mai sus indicate. De asemenea, SMART RECRUIT colecteaza si o serie de informatii care nu au caracter obligatoriu (de ex. adresa de email, telefon) in vederea imbunatatirii modului de comunicare, precum si pentru a identifica noi parteneri sau a incheia contracte noi si pentru realizarea de reclama, marketing si publicitate sau statistica.
b. In situatiile prevazute la sectiunea II litera c, informatiile cu caracter personal se colecteaza si prelucreaza pentru a respecta prevederile legale relativ la inregistrarea operatiunilor financiar – contabile. Furnizarea informatiilor din aceasta categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara relatii juridice intre SMART RECRUIT si respectivele persoane.

IV. Partile care au acces la informatiile cu caracter personal.Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

a. in cazul prevazut la sectiunea II literele a, b, c: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului cu drept de acces, imputernicitul operatorului, alte persoane fizice / juridice care prelucreaza datele personale in numele operatorului, parteneri comerciali / contractuali ai operatorului, autoritatea judecatoreasca, politia, organe de urmarire penala si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii.

V. Masurile luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal.

SMART RECRUIT garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic dar nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de orice defectiuni sau erori ale softului cu care este dotat si care este furnizat de firme terte producatoare de software.
Desi SMART RECRUIT a luat masuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorecta sau necorespunzatoare si accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absoluta a datelor transferate.
Serverele pe care datele cu caracter personal sunt gazduite sunt protejate de acces fizic si la distanta limitat, fiind instalate in incinte adecvate tehnic si din punct de vedere al securitatii.

VI. Drepturile persoanelor ale caror date personale sunt colectate si/sau prelucrate

La cererea persoanelor fizice, SMART RECRUIT confirma daca prelucreaza sau nu date personale in mod gratuit pentru o solicitare pe an. SMART RECRUIT se obliga sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile legii 677/2001.
Conform Legii 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre SMART RECRUIT a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre SMART RECRUIT sau direct la sediul SMART RECRUIT din Brasov, str. Egretei, nr. 19, bl. B33, sc. A, et. P, ap. 08, camera 1. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Ultima actualizare: 9 Aprilie 2022